home
Rutas e horarios
Saída Chegada
Orixe / Destino
Data
alert Os horarios sufren modificacións entre o periodo estival e o resto do ano. Se a súa búsqueda refírese a un periodo distinto do actual (inverno, verán...) ou a unhas datas especiais, recomendámoslle que chame ao servizo de información desta Estación: (+34) 986 852 408.
  • sld1
  • sld2
  • sld3
  • Servizo de Información

  • Facturación e paquetería

  • Locáis e oficinas

  • Mapa localización

© Estación de Autobuses de Pontevedra S.C.G. | Rúa da Estación s/n - 36002 - Pontevedra | (+34) 986 852 408 | info@autobusespontevedra.com