info

Facturación | Paquetería

Dispoñemos de Servizo de Facturación de Equipaxes para calquera das liñas que parten da Estación.

Así mesmo, vostede tamén pode facturar paquetería para case calquera destino, beneficiándose do servizo máis rápido ao mellor prezo.

Pode contactar con nós no seguinte número de teléfono:

telefono (+34) 986 852 408